Selasa, 6 April 2010

Keamanan Perlu Dalam Merealisasi Dakwah?

Matlamat pengajaran Islam yang utama ialah untuk membina sebuah masyarakat yang harmoni. Hal ini kerana matlamat atau tujuan manusia yang lebih tinggi tidak boleh dicapai tanpa wujudnya suasana persekitaran yang aman dan damai dalam sesebuah kawasan atau penempatan itu. Pengembangan spritual dan juga moral setiap individu hanya boleh berlaku dalam persekitaran yang aman . Oleh itu, suasana yang aman dalam sesebuah penempatan masyarakat adalah sangat penting untuk pembinaan masyarakat yang baik.

Pelbagai penyelidikan dan pembangunan (R&D) hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang aman. Malah tugas dakwah boleh dilakukan hanya dalam suasana yang aman . Itulah sebabnya mengapa salah satu pengajaran Islam mementingkan keamanan dan perdamaian. Sebagaimana ayat "mengadakan perdamaian itu adalah lebih baik" (Surah al Nisaa', ayat 128). Dalam hubungan ini, Islam memerintahkan kita supaya menegakkan keamanan dalam keadaan apa sekalipun, bahkan pada tahap suatu pihak itu terpaksa berkorban dan bersabar.

Sejarah Islam pada peringkat permulaannya, banyak menyediakan contoh dan peristiwa bagaimana semangat pengorbanan dalam sesebuah pihak atau kumpulan. Hakikat ini berlaku dalam perjanjian yang dikenali sebagai "Perjanjian Hudaibiyyah". Kenyataan ini benar, dan ianya merupakan satu perjanjian perdamaian yang menyelamatkan keadaan dengan menerima semua tuntutan kumpulan musuh.

Pembawaan kepada suasana keamanan dalam sesebuah masyarakat, Islam telah memberi banyak arahan ataupun perintah. Sebagai contoh, Rasulullah bersabda bahawa "orang Islam itu ialah mereka yang sejahtera sekalian orang Islam daripada (bahaya ancaman) lidah dan tangannya," (Riwayat Bukhari). Dalam suatu hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda "demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, lalu ditanya, siapa (yang tidak sempurna imannya) wahai Rasulullah? Jawab baginda: iaitu orang yang tidak memberi ketenteraman kepada jirannya dengan sebab kejahatan yang dilakukannya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Antara matlamat Islam kepada penganutnya adalah bertujuan untuk membentuk semua individu agar berkasih sayang antara satu sama lain. Justeru, kita perlu berfikir, mengapa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam dengan ucapan "Assalamualaikum" iaitu kesejahteraan ke atas kamu. Sudah tentu ianya ingin menimbulkan kasih persaudaraan dan kesejahteraan sesama orang Islam.

Menurut sabda Nabi s.a.w. dalam satu hadith yang lain bahawa "orang Islam yang paling baik ialah menyebarkan salam apabila bertemu, sama ada dia kenal atau tidak orang itu."

Pengulangan salam ini iaitu "Assalamualaikum" adalah kenyataan sebenar terjemahan daripada perasaan kedamaian yang ada dalam hati seseorang. Islam mahu menanamkan perasaan ini dalam setiap individu bahawa dia patut menjadi orang yang benar-benar pencinta keamanan, bertitik tolak bahawa perasaan ini bermula daripada hatinya dan diluahkan apabila dia bertemu dengan seseorang.

Islam adalah agama kasih-sayang daripada mula ia diwahyukan hingga ke akhirnya. Hal ini adalah kerana agama Islam itu merupakan agama yang sentiasa mengajak manusia ke arah perdamaian. Demikianlah ditegaskan dalam Islam bahawa sebagai umat Muhammad , hendaklah sentiasa mengajak semua peringkat manusia supaya sentiasa hidup dalam keadaan aman damai bagi mencapai matlamat yang lebih besar.

Landasan keharmonian dan keamanan ini diikuti oleh semua makhluk semesta alam. Dalam istilah sains, ia dikenali sebagai undang-undang alam, yang diaturkan oleh Allah S.W.T. Semua orang yang hidup di dunia ini terpaksa mengikut landasan ini mengikut kehendaknya sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam al-Quran yang bermaksud: "Apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan." (Surah Ali Imran, ayat 83).
Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahawa "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Surah Yaasin, ayat 40) .

Apabila Allah menciptakan langit dan bumi, Dia juga memerintahkan benda-benda lain bahawa masing-masing harus melaksanakan tugasnya dengan selamat tanpa pertembungan antara satu sama lain. Selama berbilion-bilion tahun, seluruh alam telah memenuhi tugasnya dengan harmoni sekali dengan peraturan Tuhan.

Keamanan bukanlah suatu benda luaran yang boleh dipakai oleh manusia secara tempelan. Keamanan adalah sifat semulajadi yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sistem alam yang ditetapkan oleh Allah dalam keadaan yang selamat dan aman. Jika sistem ini tidak diganggu, pasti ianya akan terus tetap berada dalam keadaan demikian demi mematuhi perintah Allah. Maka, jelaslah di sini bahawa untuk memelihara sistem hidup manusia atas landasan keamanan adalah melalui penjagaan yang bebas daripada unsur-unsur perpecahan.

Sebagaimana al-Quran menyatakan "... dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaiknya." (Surah al A"raaf, ayat 85).

Penjagaan dan pemeliharaan keamanan, adalah dua perkara pokok yang telah digariskan oleh Islam. Pertama, di peringkat individu itu sendiri iaitu menekankan tentang amalan bersabar, dan satu lagi di peringkat masyarakat iaitu melarang daripada melakukan perbuatan yang ditegah dan dimurkai.

Tindakan-tindakan negatif pada segelintir pihak individu adalah faktor terbesar yang menyebabkan runtuhnya keamanan dalam kehidupan seharian. Perkara sedemikian seringkali terjadi dalam sesebuah masyarakat, kepahitan yang dialami oleh seseorang akan melibatkan orang lain pula. Dalam hubungan ini, jika seseorang bertindak secara negatif, perkara itu akan merebak seterusnya membawa kepada keretakan dan perpecahan. Sebab itulah Islam menekankan umatnya secara berulangkali dalam seruannya supaya mengikuti landasan kesabaran. Firman Allah dalam Surah Al- Zumar, ayat 10 bermaksud: "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

Oleh kerana anugerah kesabaran itu begitu besar, maka kesabaran itu adalah unsur utama dalam memelihara sistem Allah iaitu keamanan. Dalam perintah yang lain, rangka kerja untuk memelihara keamanan dalam masyarakat manusia ialah dengan melarang melakukan tindakan menyerang orang lain. Tidak ada seorangpun dalam Islam suka melakukan tindakan menyerang terhadap muslim yang lain. Hal ini kerana manusia itu diciptakan dengan fitrah cintakan keamanan. Sekalipun mereka ini melakukan tindakan terkutuk itu, sudah tentu tidak ada tempat bagi mereka di sisi Allah.

Sebagaimana firman Allah bermaksud: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Surah al Baqarah, ayat 190).
Hanya terdapat satu jenis serangan yang dibenarkan dalam Islam iaitu peperangan mempertahankan diri. Jika sesebuah negara melencong daripada dasar-dasar tabii (keluar daripada landasan keamanan), dengan melakukan serangan ke atas negara lain, maka serangan mempertahankan diri seumpama ini diharuskan oleh negara yang diserang dengan syarat-syarat tertentu. Ringkasnya, Islam adalah agama perdamaian. Perkataan Islam itu sendiripun memberi erti keamanan, keselamatan dan kesejahteraan. Firman Allah bermaksud: "Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (syurga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)." (Surah Yunus, ayat 25).

Memang sudah menjadi kehendak Allah bahawa kita semua patut sama-sama menegakkan masyarakat yang aman dan damai dalam dunia ini. Keamanan adalah asas bagi semua agama terutamanya Islam yang suci dan tinggi agamanya.Marilah kita berjuang untuk menegakkan keamanan di dunia ini agar aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat kepada kita dapat dijalankan dengan bertunjangkan kepada al-Quran dan al- Sunnah.

Sedekah Mampu Mengerat Silaturrahim?

Sedekah merupakan amalan baik yang amat dituntut oleh Islam untuk diamalkan oleh penganutnya.Amalan sedekah boleh menambahkan lagi eratnya hubungan tali silatulrrahim
sesama insan. Allah SWT ada berfirman di dalam al-Quran, bahawa Allah amat menekankan keperluan dan peri mustahaknya orang kaya dan berkemampuan agar menghulurkan bantuan kepada orang yang miskin dan hidup di dalam keadaan serba kekurangan.

Firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 22 bermaksud : " Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, tetapi hendaklah mereka memanfaatkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampuni kamu padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Selain dapat mengeratkan tali persaudaraan kekeluargaan, amalan bersedekah seperti memberi kuih muih dan buah-buahan kepada orang yang susah dan jarang-jarang bertemu makanan yang lazat dan berzat, akan mampu memberi mereka merasai kenikmatan makanan seperti ini. Cukuplah walaupun jarang-jarang, namun ia boleh memberi erti yang besar kepada mereka dalam merasai bunga-bunga kehidupan ini.

Amalan suka bersedekah adalah suatu amalan yang amat mulia dan terpuji, ianya telah menjadi satu ciri amalan orang-orang mulia terutamanya para nabi dan rasul serta orang-orang soleh sejak zaman berzaman. Para nabi terutamanya, adalah merupakan antara insan-insan yang sangat suka bersedekah. Mereka menjadikan amalan bersedekah seperti sama pentingnya dengan usaha mereka mencari kehidupan yang abadi. Bahkan mereka menjadikannya sebagai kamus hidup dalam kehidupan seharian mereka. Mereka seolah-olah merasakan tidak sah sekiranya kewujudan mereka di dunia ini tidak ada amalan suka bersedekah itu di dalam dairi hidup mereka.

Nabi-nabi sejak dari Adam as sampailah kepada Junjungan Besar nabi kita, Nabi Muhammad saw merupakan sumber kepada kehidupan kaum fakir dan miskin. Nabi Idris as menyedekahkan sebahagian besar hasil kerja jahitannya kepada kaum fakir miskin. Nabi Nuh as pula hidup bersama-sama kaumnya yang miskin dan makan bersama-sama mereka. Selain itu, Nabi Hud as dan Nabi Soleh as kebanyakan pengikut mereka adalah terdiri daripada orang-orang hina yang tidak mempunyai harta.

Nabi Ibrahim as merupakan seorang nabi yang apabila mahu makan, baginda akan mengundang sesiapa sahaja yang melintas di hadapan pintu rumahnya. Dipelawanya para tetamu itu untuk makan bersama-samanya. Kalau tidak ada sesiapa yang melintas, baginda akan keluar mencari tetamu sehingga tiga batu jarak dari rumahnya. Sekiranya tidak ada juga , barulah baginda akan makan bersama anak-anak dan isterinya.

Demikianlah perilaku para nabi dan rasul di dalam hal suka memberi sedekah atau pertolongan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Persoalan di sini. kenapakah amalan bersedekah menjadi begitu mulia di sisi Allah? Bukankah dengan banyaknya orang bersedekah boleh menyebabkan membiaknya para peminta sedekah yang tentunya boleh menjejaskan hasil negara disebabkan lembapnya perkembangan ekonomi negara kerana ramainya orang yang menjadi kaum pemalas?

Bersedekahlah seberapa banyak pun, namun fakir miskin tidak akan bertambah. Begitu juga sekiranya tidak ada seorang pun manusia yang mahu bersedekah, namun orang-orang yang meminta sedekah tetap tidak akan berkurangan. Kenapa? Ini adalah kerana tabiat meminta sedekah bukan lahir atau terbit dari ramainya orang pemurah suka memberi sedekah, tetapi adalah kerana tabiat peminta-peminta sedekah itu sendiri. Apakah kita berani mengatakan bahawa orang yang rajin bekerja atau yang pemalas akan tergamak menyalin kulit membuang baju kehormatan lalu memakai baju kepemalasan semata-semata kerana mahu menjadi peminta sedekah disebabkan terlalu ramai para dermawan yang kaya raya memberi sedekah?

Kalau sudah ada harga diri lebih baik bekerja di tapak-tapak pembinaan bangunan daripada menjadi peminta sedekah. Percaya atau tidak? Kalau sudah mempunyai tabiat suka meminta sedekah, apa- apa yang dilakukan orang padanya tetap peminta itu menadah tangannya. Kerana sudah menjadi sifatnya hanya tahu meminta untuk menampung hidupnya. Kerana sudah menjadi pembawaan dirinya dilahirkan untuk meminta sedekah. Tidak mahu berubah untuk mengubah dirinya.

Sebagaimana manusia, binatang pun tidak semua tidak ada harga diri. Burung adalah contoh terbaik binatang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Betapapun payahnya dalam mencari rezeki, burung tetap mengepak sayap menerjah awan ke sana ke mari tanpa menunjuk jerih atau payah dalam dirinya. Makanan tetap dibawa pulang ke sarang menyuapi anak-anak.

Kucing peliharaan juga adalah contoh terbaik binatang yang mencari makanan seperti peminta sedekah. Ia akan berbelit-belit melingkari kaki tuannya kerana mengharapkan makanan. Apapun yang diperlakukan oleh tuannya sementara memberi makanan kepadanya, ia akan tetap menerima dengan sabar dan tabah. Tendangan, tendanganlah. Terajang, terajanglah. Tidak mengapa pada fikirannya, asalkan nasi diberi kepadanya.

Di sini kita dapat lihat bahawa nilai hidup orang yang mencari makan dengan meminta sedekah dan dengan cara bekerja, ibarat kucing peliharaan dan burung yang berterbangan. Alangkah jauhnya identiti kedua-duanya. Bagaimanakah identiti kucing? Sudahlah mencari makan yang di tabur manusia, kalau kucing buangan, sudah tentu tempat mencari makanannya ialah di dalam tong-tong sampah, ditambah pula dengan badan yang kotor dan tidak sedikit dengan yang berkurap. Ini sesuailah dengan pengemis di kalangan manusia.

Berlainan dengan kehidupan burung,. Burung-burung tidak pernah ada yang berkurap dan di pandang hina. Bahkan burung-burung sering dijadikan pepatah yang melambangkan ketinggian martabat, keindahan serta kehebatan.

Burung helang dilambangkan dengan perlambangan gagah perkasa. Burung ketitir atau merbok dilambangkan sebagai bersuara merdu dan amat berharga. Burung merpati dilambangkan sebagai burung yang tangkas dan cekap serta boleh diharap untuk menyampaikan maklumat di era teknologi canggih belum wujud. Burung sitar pula dilambangkan sebagai penguasa awan dan begitulah lambang-lambang yang diberikan kepada para burung.

Adapun kucing-kucing dipepatahkan dengan ibarat-ibarat yang tidak indah dan tidak berada di garis keagungan. Kucing-kucing dianggap dalam pepatah sebagai berkurap dan perangai kucing yang tidak boleh diharap terutamanya dalam hal-hal moral. Bagai kucing dengan anjing adalah contoh terbaik dalam perumpamaan ini.
Sungguh indahnya kehidupan binatang untuk dipadankan dengan kehidupan manusia. Dari itu jelaslah kepada kita bahawa sikap suka bersedekah itu tidaklah akan.melahirkan kaum yang mampu melumpuhkan ekonomi negara, tetapi yang akan melumpuhkan kefakiran dan kemiskinan itu sendiri.

Dari itu untuk menggemarkan diri seseorang itu kepada amalan suka bersedekah perlu setiap individu muslim menyedari besarnya pahala kerana bersedekah. Dan amalan ini juga akan menyuburkan harta dan memanjangkan umur sebagaimana dinyatakan di dalam hadith Rasulullah saw.

Dari itu marilah kita memperbanyakkan sedekah kita sedaya yang termampu. Semoga dengan amalan yang mulia ini akan menjadi penyebab untuk kita dapat menggapai pintu syurga lalu membukanya dan terus masuk ke dalam untuk berlazat-lazat dengan nikmat-nikmat di dalamnya.

Sabtu, 3 April 2010

kenapa mesti jauhi rokok?

Dewasa kini, merokok dianggap suatu kebiasaan yang diterima umum secara meluas dalam masyarakat kita. Terutamanya kepada mereka yang menggemari hobi merokok ini sehinggakan merokok dipandang sebagai satu norma yang membanggakan. Anggapan palsu ini terhasil apabila golongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing, terutamanya yang dipaparkan melalui media massa. Mereka yang gemar kepada rokok ini beranggapan bahawa rokok melambangkan kecanggihan, keunggulan dan sesuatu yang bergaya di kaca mata mereka. Malah tabiat suka meniru dan menyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kian menguasai anak-anak muda di zaman ini.

Pengaruh rokok terhadap anak-anak muda zaman kini amat memberi kesan buruk kepada kehidupan mereka. Ada di kalangan mereka sanggup mencuri duit emak bapa semata-mata kerana rokok. Sanggup ponteng sekolah, lepak di sana sini, di kaki lima, hanya semata- mata menghabiskan masa dengan merokok. Alangkah baiknya jika masa mereka itu dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang berfaedah, Gara-gara rokok habis akhlak dan masa mereka terabai.Bukankah perkara ini suatu yang merosakkan minda dan pemikiran mereka. Rokoklah antara perkara yang terawal yang membawa mereka terjebak dengan dadah.Musuh utama negara.Ketagihan kepada rokok menyebabkan mereka berjinak-jinak dengan dadah untuk mendapatkan kepuasan yang maksima dalam kehidupan mereka. Jika tidak, mereka akan berasa tidak berupaya dan bersemangat untuk melakukan kerja harian mereka.

Apakah bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok? Apakah kita tahu akan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya? Untuk pengetahuan umum, kajian mendapati bahawa setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4 000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap rokok termasuklah bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat (naphthalene), racun serangga (DDT), racun anai-anai (arsenic), gas beracun (hydrogen cyanide) yang digunakan di "kamar gas maut" bagi pesalah yang menjalani hukuman mati, dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun paling penting adalah tar, nikotin dan karbon monoksida.

Tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser (karsinogen). Bahan seperti benzopyrene iaitu sejenis policyclic aromatic hydrocarbon (PAH) telah lama disahkan sebagai agen yang memulakan proses kejadian kanser.

Nikotin, seperti najis dadah heroin, amfetamin dan kokain, bertindak balas di dalam otak dan mempunyai kesan kepada sistem mesolimbik yang menjadi punca utama penagihan. Sindrom ketagihan terhadap nikotin yang ditunjukkan dengan gejala gian, tolerans dan tarikan, adalah mungkin lebih hebat berbanding najis dadah. Malah daripada kajian saintifiknya nikotin itu juga sejenis najis dadah, sepertimana yang telah diiktiraf oleh dunia perubatan. Seseorang yang kehabisan rokok kadangkala berkelakuan seperti mengalami gangguan akal dan dalam keadaan yang amat tertekan sekali. Oleh itu terlalu sukar untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok, meninggalkan tabiat itu untuk selamanya, kecuali dengan ikhtiar yang serius dan kehendak Allah jua.

Nikotin turut menjadi punca utama risiko serangan penyakit jantung dan strok. Hampir satu perempat mangsa pesakit jantung adalah hasil punca dari tabiat merokok. Di Malaysia, sakit jantung merupakan menyebab utama kematian sementara strok adalah pembunuh yang keempat.

Karbon monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh ekzos kenderaan. Gas ini menjejaskan bekalkan oksigen ke tisu-tisu hingga ianya menjadi terencat dan akhirnya boleh menyebabkan maut sekiranya paras karbon monoksida di dalam badan melebihi 60%.

Maka dapat disimpulkan di sini, bahawa apabila racun rokok itu memasuki tubuh manusia ataupun haiwan, ianya akan membawa kepada kerosakan pada setiap organ disepanjang laluannya, iaitu bermula dari hidung, mulut, tekak, saluran pernafasan, paru-paru, saluran penghadaman, saluran darah, jantung, organ pembiakan, sehinggalah ke saluran kencing dan pundi kencing, iaitu apabila sebahagian dari racun-racun itu dikeluarkan dari badan. Lantas ianya membawa kesan yang amat buruk kepada perkembangan badan dan mengakibatkan banyak penyakit.

Pena puisi ku

Tembok Cinta

tenang
itu pada seri purnama cinta
sinarnya memasuki kamar hati
terang
menyuluh langkah menggarap jaya
mencapai cita mengecap cinta
bahagia
inspirasi pengubat sanubari
menyemat kasih membelai rindu
namun
di sana tembok menyekat jalinan
memandu akur menurut aturan
mengekang rantaian menular murka
kerna
halus bisikan tidak mengenal siapa
mengadun mungkar melahap santapan
memandu jalan petunjuk larangan.
Laman kenangan

Hadirku
Disambut kicau burung
Riang mendendangkan lagu untuk ku
Tubuhku dipeluk erat angin bayu
Membelai lembut rambutku
Mataku mengukir senyum
Kala aku memandang laman itu
Hijaunya menyembuhkan mataku
Hatiku
Merasakan tenangnya berada di laman itu
Diserikan lagi dengan bungaan mewangi
Memekarkan keindahan laman
Di sudut laman itu
Pandanganku terpaku sejenak
Mengenang saat bahagia silam
Tempatku bermain , bergurau bersama teman
Fikiranku
Melayang mengimbau ke zaman silam
Membuatku tertawa kecil
Kerana sebuah laman
Laman kenangan.Salahkah aku?

Biarkan aku di daerah ini
Keseorangan tanpa teman
Biarkan aku di pulau ini
Meneruskan hidup tanpa bantuan

Aku bukan seteguh kalian
Gagah di rimba dunia
Menentang kebatilan
Aku bukan secekal kalian
Tabah beradu tenaga di pentas lawan

Bukan nama
Bukan sanjungan
Bukan pangkat ku harapkan
Biarkan saja aku di lautan ilmu ini
Mencari ketenangan membina kekuatan
Kerna ku pasti di sana ada jawapan
Menongkah arus menegak kebenaran.
Insan…

Insan
Fikirlah sedalam mungkin di benakmu
apa arah hidupmu
yang perlu kau tuju
sematkan di dada jiwamu
azam kental yang jitu
beringatlah
hidup ini bukan untuk bersuka ria
akan tetapi
ada tujuan dan matlamat
yang telah tersedia untuk di terpa
Insan
Carilah di dalam dirimu
akan sesuatu yang pasti
nescaya kau kan ketemui
satu rahsia yang tak dapat kau
tafsirkan sendiri
Insan
Carilah satu kehidupan yang abadi
jangan hidupmu bergelumang dosa
hidup ini tiada dua
sampai saat
roh dan jasad takkan bersatu lagi
persiaplah bekalan di sana.


Pilihan di tanganmu

Manusia itu baik andai beriman
andai engkar
mereka bagai binatang ternak
memandu buas nafsu
hidup ini ujian
siapa terbaik amalnya ?
terbaik dunia?...terbaik akhirat?
dunia ini
kebun bertanam
bekal perjalanan hari akhir
pilihlah
jannah atau an nar
pilihan itu ada padamu
akal dibekal
usah dipersia nikmat
susurilah tariq al haq
sirat yang lurus
pilihlah jalan junjungan
jalan para anbia'
para solihin
tabi`in
moga damailah hidup
dunia dan akhirat.